2016. december 5-én kihirdették az akkreditálási szabályozók december 13-tól hatályos módosításait:

- 2016. évi CXXXIV. törvény a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény, valamint a nemzeti akkreditálásról szóló 2015. évi CXXIV. törvény módosításáról – hatályos 2016. december 13-tól

- A Kormány 398/2016. (XII. 5.) Korm. rendelete a Nemzeti Akkreditáló Hatóságról és az akkreditálási eljárásról szóló 424/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról – hatályos 2016. december 6-tól

- A Kormány 1707/2016. (XII. 5.) Korm. határozata az Akkreditálási Tanácsról szóló 1956/2015. (XII. 23.) Korm. határozat módosításáról – hatályos 2016. december 6-tól