ASZEK – Akkreditált Szervezetek Klasztere

 
2015. december 31-én megszűnt a Nemzeti Akkreditáló Testület, feladatait 2016. január 1-től központi költségvetési szervként működő akkreditáló szerv – a Nemzeti Akkreditáló Hatóság – a vette át. A német modellt követő hazai rendszer kialakítása azonban csak akkor működhet hatékonyan, ha az akkreditált szervezetek is szervezetbe tömörülnek. Ennek létrehozása érdekében a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének kezdeményezésére és támogatásával 34 akkreditált szervezet 2015. augusztus 25-én megalapította az Akkreditált Szervezetek Klaszterét, az „ASZEK”-et.

Akkreditálás – aktualitások és változások 2023. - Felhatalmazás és kijelölés

Az Akkreditált Szervezetek Klasztere (ASZEK) a Nemzeti Akkreditáló Hatósággal (NAH) együttműködésben ez évben is megszervezi az immár hagyományos ez év végi akkreditálási konferenciáját.

Időpont: 2023. november 27. hétfő 10.00 – 16.30 óra
Helyszín: Hotel Benczúr (1068 Budapest, Benczúr u. 35.)

Az előadások az alábbi linkről letölthetők

ASZEK ügyvezetőt keresünk

A Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége (KSZGYSZ) hazánk legnagyobb környezetipari vállalkozásokat tömörítő szakmai érdekvédelmi szervezete. A Szövetség egyik klasztere az ASZEK Akkreditált Szervezetek Klasztere, amielynek fő feladata a hazai akkreditálási gyakorlat jobbítása, az 50 tagszervezet hazai és nemzetközi érdekképviselete, továbbá a tagok szakmai munkájának támogatása, fórum biztosítása az akkreditált szervezetek tapasztalatainak kicseréléséhez és az együttműködéshez. 2019-től az ASZEK az Eurachem teljes jogú tagja, amelynek munkabizottságaiba Magyarországi képviseletében delegálhat tagokat.

Akkreditálási Világnap 2023

A 2023. évi Akkreditálási Világnap témája a globális kereskedelem jövőjének akkreditációs eszközökkel történő segítése, kiemelten az ENSZ Fenntartható Fejlődési Célok támogatása a területen. A témaválasztással arra kívánják a figyelmet felhívni, hogy miként járul hozzá az akkreditáció és megfelelőség-értékelés a technikai fejlődéshez, a fogyasztói magatartás és a szabályozási környezet változásához, az új felelősségi rendszerekhez és üzleti modell-változáshoz.

ASZEK Közgyűlés 2023

Az Akkreditált Szervezetek Klasztere SZMSZ-e értelmében évente Közgyűlést kell tartani, amelyet az Elnök jogosult összehívni. Ennek megfelelően ezúton összehívom az Akkreditált Szervezetek Klasztere 2023. évi rendes Közgyűlését,

Vízminőség és beltéri levegő minőség jogi szabályozásában bekövetkezett és tervezett változások, gyakorlati vonatkozások

Napjainkban az emberrel közvetlenül kontaktusba kerülő anyagok mikrobiológiai és kémiai összetétele egyre nagyobb jelentőséggel bír a humán kockázatok területén. Mindezen anyagok közül kiemelt fontosságúak lakókörnyezetünkben előforduló anyagok, így az ivóvíz, fürdővíz és a beltéri levegő.

ASZEK-NAH konferencia szakmai összefoglaló

Akkreditálás – aktualitások és változások 2022.
Környezetvédelmi kihívások a termék- és technológia-tanúsítás során

ASZEK-NAH konferencia
2022. december 8., Hotel Benczúr

Az Akkreditált Szervezetek Klasztere (ASZEK) a Nemzeti Akkreditáló Hatósággal (NAH) együttműködve szervezte meg 2022 december 8-án az immáron hagyománynak számító év végi akkreditálási konferenciát.