Jogszabályok

765/2008/EK rendelet Az Európai Parlament és a Tanács 765/2008/EK rendelete (2008. július 9.) a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról

(EU) 2019/1020 rendelet Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1020 rendelete (2019. június 20.) a piacfelügyeletről és a termékek megfelelőségéről, valamint a 2004/42/EK irányelv, továbbá a 765/2008/EK és a 305/2011/EU rendelet módosításáról

2015. évi CXXIV. törvény a nemzeti akkreditálásról

424/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet a Nemzeti Akkreditáló Hatóságról és az akkreditálási eljárásról

45/2015. (XII. 30.) NGM rendelet a Nemzeti Akkreditáló Hatóság eljárásaiért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról

1956/2015. (XII. 23.) Korm. határozat az Akkreditálási Tanácsról

27/2015. (XII. 30.) NGM utasítás a Nemzeti Akkreditáló Hatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról

2009. évi CXXXIII. törvény a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről 

315/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet a megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének részletes szabályairól 

A BIZOTTSÁG (EU) 2021/1353 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a hatósági ellenőrzések és más hatósági tevékenységek céljára alkalmazott valamennyi módszerre vonatkozó feltételeket nem teljesítő laboratóriumok illetékes hatóság általi, hatósági laboratóriumként való kijelölését lehetővé tévő esetek és feltételek tekintetében történő kiegészítéséről  link:

NAH szabályzatok 

https://www.nah.gov.hu/hu/oldal/NAR_Dokumentumok/

https://www.nah.gov.hu/hu/oldal/nad_dokumentumok/