Értékelők véleményezése – 2023. teljes év

Kitöltött kérdőívet 2023. során összesen 48 szervezet küldött 42 eljárásról, amiből 16/14 akkreditálás vagy újra-akkreditálás, 24 normál felügyeleti eljárás, 2 bővítés volt, valamint 1 felügyeleti vizsgálattal együttes bővítés. A vizsgált szervezetek közül 6 kalibráló, 1 mintavevő és 28 vizsgáló laboratórium (ebből 2 orvosi) volt, 1 terméktanúsító, 1 személyzettanúsító, 4 vizsgaközpont, 1 jártassági vizsgálatot szervező, 2 IR tanúsító.

Összesen 97 adatlap érkezett, amelyekből 93 volt elemezhető véleményezés (4 eljárásnál nem adták meg az értékelő(k) nevét), ezeken 56 értékelőt (vezető minősítőt, minősítőt, szakértőt) véleményeztek.

A véleményezések száma az előző időszakhoz képest 8%-kal nőtt, de így is csak egy részét fedik le a lefolytatott eljárásoknak.

Négy szempont alapján lehet 1-től 5-ig „osztályozni” az értékelőket (az 5-ös a legjobb). Egy tanúsítói újra akkreditálási eljárás értékelés minden szempontra 1-es értékelést adott, a minősítő/szakértő megjelölése nélkül, így ezt nem értékelhetőnek vettük, és a további kérdésekre adott, indoklás nélküli negatív válaszokat sem vettük az összesítésben figyelembe.

Az egyes szempontok szerinti eredmények a következők voltak:

 

5

4

3

2

1

nem pontozta

Szakmai kompetencia

92

1

-

-

 

-

Viselkedésmód

93

-

-

-

 

-

Jogszabályi jártasság

86

-

-

-

 

7

Kommunikáció

93

-

-

-

 

-

Látható, hogy az 5-ös minősítések vannak túlsúlyban, az egyetlen 4-es pontszámot szakmai kompetenciára kapott 1 személy. Sajnos ez utóbbihoz szöveges indoklást nem adtak.

Az eltérő vélemények befogadására, megfontolására való képességet ugyanakkor az összes értékelőnél elismerték.

A részjelentésekkel kapcsolatban 2 esetben mondták, hogy az értékelő nem szakszerű, nem érthető és nem elfogadható módon fogalmazta meg a részjelentéseket és 4 esetben nem nyilatkoztak. Mivel a két nem „nem szakszerű” válasz esetében a szöveges értékelésben nem jelent meg semmilyen elmarasztaló megjegyzés, feltételezhető, hogy a „nem” válasz ezeknél is inkább azt jelzi, hogy nem volt részjelentés.

Az értékelőkről kialakult összbenyomás alapján egyrészt szöveges értékelést is lehetett adni, másrészt igen/nem válasszal lehetett ajánlani/nem ajánlani az értékelt személyt további eljárásokba történő bevonására. Minden értékelhető vélemény esetén ajánlották az értékelőt további akkreditálási eljárásokhoz. Szöveges véleményt 13 személyről adtak, mindenkiről elismerve munkájukat.

Az eljárásban közreműködő NAH referens értékelésére 33 eljárásnál tértek ki, amelyeknél elégedettek voltak a referens közreműködésével. A kérdőív pontosítása következtében 26 eljárásnál nevesítették is a közreműködő referenst.

Az eredményekből általános következtetést – azon túl, hogy a véleményezők egyértelműen elégedettek voltak az értékelőkkel és a NAH referensekkel – a kevés eset miatt nem lehet levonni. Ezért is fontos a jövőben, hogy rendszeres reklámozással, illetve az eljárások során fel kell hívni az értékelt szervezetek figyelmét az anonim véleményezés lehetőségére!

Budapest, 2024. február 14.