Értékelők véleményezése – 2022

Kitöltött kérdőívet 2022 során összesen 42 szervezet küldött 43 eljárásról, amiből 19 akkreditálás, 23 normál felügyeleti eljárás, egy pedig bővítési eljárás volt. A vizsgált szervezetek közül 4 kalibráló, 6 mintavevő és 22 vizsgáló laboratórium, 6 személyzettanúsító (ebből 4 vizsgaközpont), 2 terméktanúsító, valamint 1-1 jártasság vizsgálatot szervező, irányítási rendszer tanúsító szervezet volt.

Összesen 88 véleményezés érkezett, amelyeken 56 értékelőt (vezető minősítőt, minősítőt, szakértőt) véleményeztek.

A véleményezések száma az előző évhez képest így 12%-kal visszaesett, és csak egy részét fedik le a lefolytatott eljárásoknak. Feltűnő, hogy nincs a beküldők között ellenőrző és hitelesítő szervezet, és az 52 IR tanúsítóból is csak egyetlen értékelés érkezett (igaz, nem tudjuk melyik kategóriában hány eljárást folytattak). Továbbra is rendszeres reklámozásra van szükség, az eljárások során fel kell hívni az értékelt szervezetek figyelmét a véleményezés lehetőségére!

Négy szempont alapján lehet 1-től 5-ig „osztályozni” az értékelőket (az 5-ös a legjobb).

Az egyes szempontok szerinti eredmények a következők voltak:

 

5

4

3

2

1

nem pontozta

Szakmai kompetencia

83

4

1

-

-

-

Viselkedésmód

82

5

-

-

1

-

Jogszabályi jártasság

77

4

2

-

-

5

Kommunikáció

82

3

3

-

-

-

A nem 5-ös értékelések 7 személyt érintettek, ebből 4-esnél alacsonyabb értékeket 3 személy kapott. E 3 személyből 2-nél kifogásolták az eltérő vélemények befogadására, megfontolására való képességet. Ebből következően egyiküket nem is javasolják további eljárásokba történő bevonásra, másikukat is csak azzal a feltétellel, hogy a hozzáállásán változtat.

A részjelentések szakszerűségét – ha volt ilyen egyáltalán – minden esetben elismerték, a további megbízásra nem javasolt személy kivételével. Szöveges értékelést ezek kezeléséről csak néhány esetben adtak, ezekben egyöntetűen elismerő véleményeket fogalmaztak meg.

Az értékelőkről kialakult összbenyomás alapján szöveges értékelést is lehetett adni. A szöveges vélemények minden értékeltnél – ahol adtak ilyet (22 darab) – az értékelő erényeit emelik ki, az 1-est kapott személynél pedig az alacsony pontszámokat részben a NAH referens közreműködésének következményeként (is) magyarázzák. A 4-est kapott személyekről viszont nem adtak szöveges véleményt.

Az eljárásban közreműködő NAH referens értékelésére az eljárások többségében kitérnek. Az évközi kérdőív módosítás óta általában nevesítik is a referenst. Egy esetben (az 1-est kapott személynél) kifogásolták a referens késlekedését, és hogy nem kaptak tájékoztatást a referens értékelésének lehetőségéről. Összességében a referensek közreműködését korrektnek és ügyfélbarátnak értékelték.

Az eredményekből általános következtetést – azon túl, hogy a véleményezők túlnyomó többségben elégedettek voltak az értékelőkkel és a NAH referensekkel – a kevés eset miatt nem lehet levonni, bár a 85 értékelésből 19 személyre vonatkozik egynél több értékelés. Így csak az alacsonyabb pontszámot kapott személyek konkrét hiányosságai, illetve fejlesztendő kompetenciái állapíthatók meg.

Budapest, 2023. január 15.