Értékelők véleményezése – 2021.

Kitöltött kérdőívet a 2021. év során összesen 36 szervezet küldött összesen 40 eljárásról, amiből 18 akkreditálás, 22 pedig normál felügyeleti eljárás volt. A beküldők többsége vizsgálólaboratórium volt, de volt mintavevő, több kalibráló laboratórium, valamint ellenőrző, jártasságvizsgáló, személyzettanúsító és irányítási rendszereket tanúsító szervezet is.

Összesen 100 véleményezés érkezett, amelyeken 64 értékelőt (vezető minősítőt, minősítőt vagy szakértőt) véleményeztek.

A 2020. évhez képest megduplázódott a véleményezések száma, de ez még mindig csak egy részét fedi le a lefolytatott eljárásoknak. Továbbra is rendszeres reklámozásra van szükség, az eljárások során fel kell hívni az értékelt szervezetek figyelmét a véleményezés lehetőségére!

Négy szempont alapján lehet 1-től 5-ig „osztályozni” az értékelőket (az 5-ös a legjobb).

Az egyes szempontok szerinti eredmények a következők voltak:

 

5

4

3

2

1

nem pontozta

Szakmai kompetencia

96

2

2

-

-

-

Viselkedésmód

94

4

2

-

1

-

Jogszabályi jártasság

86

6

1

-

-

7

Kommunikáció

92

6

2

-

-

-

Egy személy 3-ast, egy pedig 4-est kapott az összes kompetenciára. Két 3-as és egy 4-es értékelést kapott további egy személyek ugyanazon személyre érkeztek. A 4-es értékelések 6 személyt érintettek.

Eltérő vélemények befogadására, megfontolására való képességet öt személynél kifogásolták. Ezek közül egynél a részjelentések szakszerűségét is kifogásolták, kettő közülük viszont a kompetenciákra csupa ötöst kapott.

A részjelentésekkel kapcsolatban 12-en nyilatkoztak úgy, hogy nem volt részjelentés, de ezek közül ketten mégis szakszerűnek tartották a részjelentést (talán épp azért, mert nem került sor részjelentés felvételére). Egyetlen esetben nem adtak erről információt (feltehetően nem volt részjelentés). A többi esetben – a csupa 3-as „osztályzatot” kapott személytől eltekintve – szakszerűnek találták a szervezetek részjelentéseket. Értékelő megjegyzést a részjelentésekhez csak néhányan adtak, ezek – a 3-ast kapott kivételével, akinél a részjelentés tartalmát nem tartották „elfogadhatónak” – azok szakszerűségét és hasznosságát emelték ki.

Az értékelőkről kialakult összbenyomás alapján egyrészt szöveges értékelést is lehetett adni, másrészt igen/nem válasszal lehetett ajánlani/nem ajánlani az értékelt személyt további eljárásokba történő bevonására. Ez utóbbira csak két – a csupa 3-ast és a két 3-ast kapott – személyt nem javasoltak. A szöveges vélemények minden értékeltnél – ahol adtak ilyet – az értékelő erényeit emelik ki.

Az eljárásban közreműködő NAH referens értékelésére 18 eljárásnál nem tértek ki, a többinél általában elégedettek voltak a referens közreműködésével, 3 esetben viszont kifogásolták a közreműködés módját, de a referenst nem nevezték meg. Érdekes módon ebből kettő egybeesik a lepontozott értékelők eljárásaival. A pozitív értékeléseknél is csak 14 eljárásban közreműködő referenst neveztek meg. Összességében – az említett három eljárás kivételével – a referensek közreműködését korrektnek és ügyfélbarátnak értékelték.

Az eredményekből általános következtetést – azon túl, hogy a véleményezők túlnyomó többségben elégedettek voltak az értékelőkkel és a NAH referensekkel – a kevés eset miatt nem lehet levonni, a száz értékelésből 17 személyre vonatkozik egynél több értékelés. Ezek közül egyetlen akadt, akinél a vélemények némileg eltértek. Így csak az alacsonyabb pontszámot kapott személyek konkrét hiányosságai, illetve fejlesztendő kompetenciái állapíthatók meg.

Budapest, 2021. december 10.