Értékelők véleményezése – 2020.

Kitöltött kérdőívet a 2020. év során összesen 16 szervezet küldött összesen 22 eljárásról, amiből 4 akkreditálás, 4 rendkívüli, 14 pedig normál felügyeleti eljárás volt. A beküldők többsége vizsgálólaboratórium volt, de volt mintavevő, ellenőrző, terméktanúsító és irányítási rendszereket tanúsító szervezet is.

Összesen 50 véleményezés érkezett, amelyeken 30 értékelőt (vezető minősítőt, minősítőt vagy szakértőt) véleményeztek.

A 2019. évhez képest megduplázódott a véleményezések száma, de ez még mindig csak egy részét fedi le a lefolytatott eljárásoknak. Továbbra is rendszeres reklámozásra van szükség, az eljárások során fel kell hívni az értékelt szervezetek figyelmét a véleményezés lehetőségére!

Négy szempont alapján lehet 1-től 5-ig „osztályozni” az értékelőket (az 5-ös a legjobb).

Az egyes szempontok szerinti eredmények a következők voltak:

 

5

4

3

2

1

nem pontozta

Szakmai kompetencia

49

-

1

-

-

-

Viselkedésmód

49

-

-

-

1

-

Jogszabályi jártasság

43

7

-

-

-

-

Kommunikáció

46

3

1

-

-

-

Az 1-es és a 3-as értékelések ugyanazon személyre érkeztek. A 4-es értékelések 6 személyt érintettek.

Eltérő vélemények befogadására, megfontolására való képességet – az 1-es „osztályzatot” kapott személytől eltekintve – senkinél sem kifogásolták. Szintén nála kifogásolták a részjelentések szakszerűségét is.

A részjelentésekkel kapcsolatos értékelések szerint 9 értékelő nem vett fel részjelentést, 12-nél nem adtak erről információt (feltehetően nem volt részjelentés). a többieket – szintén az 1-es „osztályzatot” kapott személytől eltekintve – szakszerűnek találták a szervezetek.

Az értékelőkről kialakult összbenyomás alapján egyrészt szöveges értékelést is lehetett adni, másrészt igen/nem válasszal lehetett ajánlani/nem ajánlani az értékelt személyt további eljárásokba történő bevonására. Erre csak egyetlen – az 1-es osztályzatot kapott – személyt nem javasolták. A szöveges értékelések minden értékeltnél – egy kivétellel – az értékelő erényeit emelik ki.

Az eljárásban közreműködő NAH referens értékelésére 5 eljárásnál nem tértek ki, a többinél elégedettek voltak a referens közreműködésével, de csak 6 eljárásban közreműködő referenst neveznek meg. Összességében a referensek közreműködését korrektnek és ügyfélbarátnak értékelték.

Az eredményekből általános következtetést – azon túl, hogy a véleményezők túlnyomó többségben elégedettek voltak az értékelőkkel és a NAH referensekkel – a kevés eset miatt nem lehet levonni, csak az alacsonyabb pontszámot kapott személyek konkrét hiányosságai, illetve fejlesztendő kompetenciái állapíthatók meg.

Budapest, 2021. február 20.