2019 évi értékelések összegzése

Kitöltött kérdőívet a 2019. év során összesen 12 szervezet küldött összesen 13 eljárásról, amiből 2 akkreditálás vagy újra-akkreditálás, 1 rendkívüli, 10 pedig normál felügyeleti eljárás volt. A beküldők többsége laboratórium volt, közöttük egyaránt szerepelt mintavevő, vizsgáló, és kalibráló laboratórium, de volt terméktanúsító és jártasságvizsgáló szervezet is.

Összesen 26 minősítés érkezett, amelyeken 22 értékelőt (vezető értékelőt, minősítőt vagy szakértőt) véleményeztek. Sajnos igen kevés, és egyre kevesebb véleményezés érkezik, rendszeres reklámozásra van szükség! Négy szempont alapján lehet 1-től 5-ig „osztályozni” az értékelőket (az 5-ös a legjobb). Az egyes szempontok szerinti eredmények a következők voltak:

 

5

4

3

2

1

nem pontozta

Szakmai kompetencia

21

4

-

-

1

-

Viselkedésmód

24

-

1

-

1

-

Jogszabályi jártasság

16

3

1

-

1

5

Kommunikáció

23

2

-

-

1

-

Az 1-es értékelés ugyanazon személyre érkezett. A 4-es és a 3-as értékelések 5 személyt érintettek. Eltérő vélemények befogadására, megfontolására való képesség hiányát – az 1-es „osztályzatot” kapott személytől eltekintve – senkinél sem kifogásolták. 2019. októberétől az értékelő lap kibővült az eljárás során készült részjelentések értékelésére is. Az ezekre is kitérő értékelések szerint 7 értékelő nem vett fel részjelentést, 2-nél nem adtak erről információt (feltehetően nem volt részjelentés). 3 személy készített részjelentést, ezekből 2-őt szakszerűnek találtak a szervezetek, nem szakszerűnek ítélték a többi szempontnál is 1-es „osztályzatot” kapott személyt. Az értékelőkről kialakult összbenyomás alapján egyrészt szöveges értékelést is lehetett adni, másrészt igen/nem válasszal lehetett ajánlani/nem ajánlani az értékelt személyt további eljárásokba történő bevonására. Érdekes módon 5 személyt nem javasoltak további eljárásokba bevonni, holott ezek közül 4-nél sem az osztályzatok, sem a szöveges értékelésük alapján ez nem látszik indokoltnak! Egyiküknél pedig javasolt és nem javasolt vélemény is érkezett. (Feltehető, hogy az értékelő szervezet az igen/nem gombokat felcserélte vagy félreértette.) A szöveges értékelések minden értékeltnél – egy kivétellel – az értékelő erényeit emelik ki.

Szintén októbertől van lehetőség az eljárásban közreműködő NAH referens értékelésére is. Ezek alapján – ugyanazon személy kivételével, akivel minősítőként sem voltak elégedettek – a referensek közreműködését korrektnek és ügyfélbarátnak értékelték. (Egy korábbi eljárásnál a megjegyzések között kifogásolták a NAH referens közreműködésének módját, tartalmát és stílusát.) Az eredményekből általános következtetést – azon túl, hogy a véleményezők túlnyomó többségben elégedettek voltak az értékelőkkel – a kevés eset miatt nem lehet levonni, csak az alacsonyabb pontszámot kapott személyek konkrét hiányosságai, illetve fejlesztendő kompetenciái állapíthatók meg. Budapest, 2019. szeptember 23.