2018 évi értékelések összegzése

Értékelők véleményezése – 2018

Kitöltött kérdőívet 2018-ban összesen csak 12 szervezet küldött 1-1 eljárásról, amiből 5 akkreditálás vagy újraakkreditálás, 9 pedig felülvizsgálat volt. A beküldők között egyaránt szerepelt vizsgáló, és kalibráló laboratórium, ellenőrző, terméktanúsító, valamint irányítási rendszert tanúsító szervezet.

Összesen 28 minősítés érkezett, amelyeken 25 értékelőt (vezető értékelőt, minősítőt vagy szakértőt) véleményeztek (egyet név nélkül, így az nem köthető személyhez). Sajnos igen kevés véleményezés érkezik, rendszeres reklámozásra van szükség! Négy szempont alapján lehet 1-től 5-ig „osztályozni” az értékelőket (az 5-ös a legjobb). Az egyes szempontok szerinti eredmények a következők voltak:

 

5

4

3

2

1

nem pontozta

Szakmai kompetencia

25

-

1

2

-

-

Viselkedésmód

23

2

-

1

2

-

Jogszabályi jártasság

23

2

2

1

-

-

Kommunikáció

21

4

-

1

2

-Eltérő vélemények befogadására, megfontolására való képesség hiányát 3 esetben, de két személynél kifogásolták.

Az értékelőkről kialakult összbenyomás alapján egyrészt szöveges értékelést is lehetett adni, másrészt igen/nem válasszal lehetett ajánlani/nem ajánlani az értékelt személyt további eljárásokba történő bevonására. Ez utóbbi eredménye 3 nem ajánlás volt, ugyanazon két személyre.
Megjegyzendő, hogy az 1-2-3 „osztályzatok ugyanazon két értékelőre vonatkoznak.
A szöveges értékelések csak néhány értékeltre vonatkozóan érkeztek, ezek is elsősorban az értékelő erényeit emelik ki. A két lepontozott értékelő szakmai kompetenciáját, viselkedésmódját kommunikációs készségét egyaránt kifogásolták.
Az eredményekből általános következtetést – azon túl, hogy a véleményezők túlnyomó többségben elégedettek voltak az értékelőkkel – a kevés eset miatt nem lehet levonni, csak az alacsonyabb pontszámot kapott személyek konkrét hiányosságai, illetve fejlesztendő kompetenciái állapíthatók meg.