Ismét sikeres volt az ASZEK 2023. évi akkreditálási konferenciája

A hagyományokhoz híven, jelentős érdeklődés mellett, 2023. november 28-án a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének klasztere, az Akkreditált Szervezetek Klasztere (ASZEK) mintegy 100 fő részvételével megtartotta évzáró akkreditációs konferenciáját.

Akkreditálás – aktualitások és változások 2023. - Felhatalmazás és kijelölés

Az Akkreditált Szervezetek Klasztere (ASZEK) a Nemzeti Akkreditáló Hatósággal (NAH) együttműködésben ez évben is megszervezi az immár hagyományos ez év végi akkreditálási konferenciáját.

Időpont: 2023. november 27. hétfő 10.00 – 16.30 óra
Helyszín: Hotel Benczúr (1068 Budapest, Benczúr u. 35.)

Az előadások az alábbi linkről letölthetők

Akkreditálási Világnap 2023

A 2023. évi Akkreditálási Világnap témája a globális kereskedelem jövőjének akkreditációs eszközökkel történő segítése, kiemelten az ENSZ Fenntartható Fejlődési Célok támogatása a területen. A témaválasztással arra kívánják a figyelmet felhívni, hogy miként járul hozzá az akkreditáció és megfelelőség-értékelés a technikai fejlődéshez, a fogyasztói magatartás és a szabályozási környezet változásához, az új felelősségi rendszerekhez és üzleti modell-változáshoz.

ASZEK Közgyűlés 2023

Az Akkreditált Szervezetek Klasztere SZMSZ-e értelmében évente Közgyűlést kell tartani, amelyet az Elnök jogosult összehívni. Ennek megfelelően ezúton összehívom az Akkreditált Szervezetek Klasztere 2023. évi rendes Közgyűlését,

Vízminőség és beltéri levegő minőség jogi szabályozásában bekövetkezett és tervezett változások, gyakorlati vonatkozások

Napjainkban az emberrel közvetlenül kontaktusba kerülő anyagok mikrobiológiai és kémiai összetétele egyre nagyobb jelentőséggel bír a humán kockázatok területén. Mindezen anyagok közül kiemelt fontosságúak lakókörnyezetünkben előforduló anyagok, így az ivóvíz, fürdővíz és a beltéri levegő.

ASZEK-NAH konferencia szakmai összefoglaló

Akkreditálás – aktualitások és változások 2022.
Környezetvédelmi kihívások a termék- és technológia-tanúsítás során

ASZEK-NAH konferencia
2022. december 8., Hotel Benczúr

Az Akkreditált Szervezetek Klasztere (ASZEK) a Nemzeti Akkreditáló Hatósággal (NAH) együttműködve szervezte meg 2022 december 8-án az immáron hagyománynak számító év végi akkreditálási konferenciát.

Akkreditálás – aktualitások és változások 2022.

Környezetvédelmi kihívások a termék- és technológia-tanúsítás során

A 2022. évi Akkreditálási Világnap témája a fenntarthatóság és a környezetvédelem kérdése a gazdasági növekedésben, az ehhez kapcsolódó akkreditálási kérdések volt.

Az Akkreditált Szervezetek Klasztere (ASZEK) a Nemzeti Akkreditáló Hatósággal (NAH) együttműködésben e tematika mentén szervezi meg ez év végi akkreditálási konferenciáját.