Vízminőség és beltéri levegő minőség jogi szabályozásában bekövetkezett és tervezett változások, gyakorlati vonatkozások

Vízminőség és beltéri levegő minőség jogi szabályozásában bekövetkezett és tervezett változások, gyakorlati vonatkozások

Napjainkban az emberrel közvetlenül kontaktusba kerülő anyagok mikrobiológiai és kémiai összetétele egyre nagyobb jelentőséggel bír a humán kockázatok területén. Mindezen anyagok közül kiemelt fontosságúak lakókörnyezetünkben előforduló anyagok, így az ivóvíz, fürdővíz és a beltéri levegő.

A vízfelhasználás mérséklésével kapcsolatban egyre nagyobb igény mutatkozik a csapadékvizek és kevésbé szennyezett vizek (szürkevíz) felhasználására is.

A Biokör Technológiai és Környezetvédelmi Kft., széleskörű mérési tapasztalatára alapozva konferenciát szervez, a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének közreműködésével. A konferencia célja, hogy a környezetvédelem, illetve vízbiztonság területén dolgozó szakemberek tájékoztatást kapjanak a szakterületet érintő jogszabályi változásokról, gyakorlati példákon keresztül megismerkedjenek a jogalkalmazói műszaki gyakorlat lehetséges megoldásaival.

A konferencián bemutatásra kerülnek a tervezett, illetve a közelmúlt jogszabályi változásai is, a szakterület meghívott előadói által.

Időpont: 2023. március 22.
Helyszín: Benczúr Hotel, 1065 Benczúr u. 35.

Programterv

Levezető elnök: Dr. Ágoston Csaba, Ezüstkő Mérnöki Kft., környezetvédelmi szakértő

9.00-9.30 Regisztráció, vendégek érkezése   
9.30-9.45

Megnyitó - Dr. Ágoston Csaba 

 acs modified
9.45-10.05 Az 5/2023 (I.12.) új ivóvíz jogszabály változásai, közintézmények, munkahelyek és házi vízelosztó rendszerek kockázatai
Bufa-Dőrr Zsuzsanna, NNK, (felkérés alatt)
bufa modified
10.05-10.25 A Zoltek Zrt. ivóvízbiztonsági terve, gyakorlati tapasztalatok
Pallang Petra, Zoltek Zrt.
 
10.25-10.45 A tisztított kommunális szennyvíz mezőgazdasági hasznosításával kapcsolatos jogszabályi változások
Murányiné Krempels Gabriella, Belügyminisztérium, főosztályvezető (felkérés alatt)

 
10.45-11.05 Szürkevíz használat a lakossági gyakorlatban
Dr. Ágoston Csaba, Ezüstkő Mérnöki Kft., környezetvédelmi szakértő
acs modified
11.05-11.15 Kérdések és válaszok  
11.15-11.40 Kávé szünet  
11.40-12.00 A Legionella baktérium jelentette kockázatok szabályozásában bekövetkezett és várható változásai, az elmúlt 7 év tapasztalatai, tanulságai
Dr. Kari András, Batlas Holding Kft., operatív vezető; Dr. Kádár Mihály, mikrobiológus szakértő

kari modified
12.00-12.20 Beltéri levegő mikrobiológiai vizsgálatára vonatkozó nemzetközi szabványok és irányelvek
Dr. Magyar Donát, NNK, aerobiológus
magyar modified
12.20-12.40 Beltéri levegő kémiai kockázatai, hazai esettanulmányok
Iga Benedek, Encotech Kft., operatív igazgató
iga benedek
12.40-13.00 Beltéri levegő mikrobiológiai kockázatai, hazai esettanulmányok
Dr. Lippai Anett, Biokör Kft., mikrobiológus
lippai modified
13.00-13.10 Kérdések és válaszok  
13.10-13.15 Konklúziók, konferencia zárása  
13.15- 14.30 Ebéd  
14.30 Rendezvény vége  

Részvételi díj: 18 000 Ft + ÁFA

Regisztrációs határidő: 2023. március 14.