Mérés és mintavétel konferencia 2022

Mérés és mintavétel konferencia 2022

Időpont: 2022. május 25.
Helyszín: Hotel Benczúr1068 Budapest, Benczúr utca 35. 

Szövetségünk Mérés-Mintavétel Munkacsoportja – az Akkreditált Szervezetek Klaszterével együttműködve – hatodik alkalommal szervez konferenciát környezetvédelmi mintavételek és mérések témakörben, a korábbi konferenciák tapasztalatai alapján az összes környezeti elemre és hulladékokra vonatkozóan.

Az idei konferencia védnöke az Innovációs és Technológiai Minisztérium képviseletében Dr. Nagy Ádám iparági stratégiákért és szabályozásért felelős helyettes államtitkár úr.

A konferencia célja, hogy a környezeti elemekre és az azokat terhelő hatótényezőkre vonatkozó méréstechnikai kérdésekre rávilágítson, fórumot adjon a gyakorlatban történő alkalmazás/alkalmazhatóság megismerésére és megbeszélésére. A konferenciának kiemelt célja, hogy kapcsolatot teremtsen a környezetvédelmi célú mintavételeket és vizsgálatokat végzők, az eredményeket felhasználók és a szakterületre vonatkozó jogszabályi háttér megalkotói, gondozói között. A felvetett témák bemutatásába és megvitatásába a laboratóriumi szakemberek mellett be kívánjuk vonni az érintett jogalkotókat, hatósági szakembereket és a környezetvédelmi analitikai szakmával kapcsolatban álló más szakterületek képviselőit.

Emellett igyekszünk minél több új mintavételi, vizsgálati innovációt bemutatni, amelyek gyakorlati alkalmazásával a környezeti állapot, a környezeti és egészségi hatások és kockázatok hatékonyabban mérhetők, jellemezhetők, és ezáltal hatékonyabban is kezelhetők.

Program:

9.30 Regisztráció
Levezető elnök: Dr. Ágoston Csaba, elnök, KSZGYSZ

10.00

Megnyitó
Dr. Nagy Ádám, ITM helyettes államtitkár

10.30

Nem állami laboratóriumok engedélyezése, működése
Dr. Nagy Attila, Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, igazgató

10.50

„A 201/2001 (X.25.) Kormányrendelet módosításai”
Bufa-Dörr Zsuzsanna, NNK Vízbiztonsági munkacsoport, környezetmérnök (felkérés alatt)

11.10 – 11.30

Szünet

11.30

Átmeneti lezárások hatása a vízrendszerek mikrobiológiai minőségére
Dr. Ágoston Csaba, Ezüstkő Kft., ügyvezető és Dr. Lippai Anett, BIOKÖR Kft., mikrobiológiai, ökotoxikológiai egységvezető

11.50 Szennyvíz mintavételek hatása a SARS-CoV-2 mérési eredményekre
Adamcsik Orsolya, Pannon Egyetem, PhD hallgató

12.10

Fertőtlenítőszerek hatékonyságának vizsgálatai: laboratóriumi tapasztalatok a COVID-19 járvány hatására
Dr. Lippai Anett, BIOKÖR Kft., mikrobiológiai, ökotoxikológiai egységvezető

12.30

Mikroszennyezők kimutatását befolyásoló mintaelőkészítési eljárások
Gerencsérné dr. Berta Renáta, Pannon Egyetem, tudományos munkatárs, Soós Ernő Kutató-Fejlesztő Központ, főigazgató-helyettes

12.50 - 14.00

Ebédszünet

 

Tervezett szekciók

Levegőtisztaság-védelem

Levezető elnök: Markó Csaba, ügyvezető, ASZEK

Mikroműanyagok

Levezető elnök: Hankó Gergely, ügyvezető, KSZGYSZ

Kármentesítés

Levezető elnök: Dely Balázs vezérigazgató helyettes, FTV Zrt.

14.00

A környezeti levegő mérésének főbb módszerei, a Low-cost szenzorok alkalmazhatósága
Bibók Zsuzsanna, Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft., levegőtisztaság-védelmi szakértő

Mikroműanyag mintavételezés és vizsgálatok – kihívások és tapasztalatok a Duna mentén
Dr. Bordós Gábor, WESSLING Hungary Kft., projektmenedzser

Izotópanalitika a környezetvédelemben
Bagyinszki György, NATURAQUA Zrt., szakértő, projektmenedzser
Süveges Miklós, WESSLING Hungary Kft., Környezetanalitikai Laboratórium, Folyadékszcintillációs laboratóriumi részleg, részlegvezető

14.20

Városi pormegkötődés becslésének kiterjesztése távérzékelt adatok felhasználásával
Molnár Vanda, Debreceni Egyetem, PhD-hallgató

Kamerarendszer úszó műanyag hulladék felismerésére és korai riasztás kiadására
dr. Élő Gábor, Széchenyi István Egyetem, egyetemi docens
Paller Gábor, Széchenyi István Egyetem, tudományos főmunkatárs

 

PCB-k mennyiségi mérése és egyéb szennyezők párhuzamos screening vizsgálta GC-MS/MS szimultán MRM/SCAN módszerrel
Teke Gábor, ELGOSCAR-2000 Környezettechnológiai és Vízgazdálkodási Kft., szerves kémiai részlegvezető

14.40

Sentinel-5P műholdadatok alapján végzett légköri aerosol Koncentráció vizsgálat Google Earth Engine platformon
Abriha DávidDebrecemi Egyetem, PhD- hallgató

A természetes vizekbe kerülő műanyag hulladék mérése
Németh András, Dolphio Technologies Kft., echnológiai vezető         

 

Mikrobiológiára alapozott kármentesítés mérés- és adatigénye
Stickel János, ELGOSCAR-2000 Környezettechnológiai és Vízgazdálkodási Kft., K+F ügyvezető

15.00

Szünet  

15.20

Belső téri egészség- esettanulmány
Iga Benedek, ENCOTECH Kft., operatív igazgató

Tengeri körülményeket modellező, mesterségesen öregített műanyaghulladák újrahasznosíthatóságának vizsgálata
Gere Dániel,  IMSYS Mérnöki Szolgáltató Kft., labormérnök

 

Innovatív laboratóriumi mérőeszköz szennyvizek minősítésére
Gyalai-Korpos Miklós, Pannon Pro Innovációs Kft., kutatási és innovációs menedzser, BES Európa Kft., ügyvezető

15.40

Belső légminőség javítás és fertőtlenítés környezetbarát eljárásokkal
Kovacsics Máté, BIOZONE Kft. társalapító, légminőség specialista 

A mintavételi hely hidrológiai és geomorfológiai sajátosságainak szerepe a minták mikroműanyag-szennyezettségében
Dr. Kiss Tímea, Szegedi Tudományegyetem, Geoinformatikai, Természet- és Környezetföldrajzi Tanszék, egyetemi docens

Helyszíni mintavételi szoftver bemutatása, alkalmazása
Ihász-Torres Miklós, MC NÉGYZET Kft., cégvezető
16.00

VOC pontforrás-emissziók csökkentése tömítésvizsgáló berendezésekkel
Holló Mihály, Szelence Képviseleti Kft., mérnökség vezető

  Gondi Ferenc, BGT Kft., ügyvezető (felkérés alatt)

16.20

A konferencia lezárása  

Információk

A rendezvényen való részvétel díja: 19.500 Ft + 27% ÁFA/fő
KSZGYSZ tag, ASZEK tag, hatóság, államigazgatási szerv képviselő részvételi díja: 17.500 Ft + 27% ÁFA/fő

A részvételi díj részvételt és ellátást fed le, amit a számlán külön tételként tüntetünk fel.

Támogatási lehetőségek:

Konferencia támogató:

A támogató logóját elhelyezzük a konferencia programján, a weboldalon. A helyszínen roll-up elhelyezésére van lehetőség. Egy résztvevő ingyen vesz részt a konferencián.
Ára: 120.000 Ft + 27% ÁFA

Kiállító: Kiállítói asztalt kap a konferencia helyszínen.
Ára: 60.000 Ft + 27% ÁFA
Cégreklám:

Roll-up kihelyezés a konferencia teremben.
Ára: 40.000 Ft + 27% ÁFA

Szórólap elhelyezés:   Szórólap elhelyezése a konferencián. 
Ára: 30.000 Ft + 27% ÁFA

 

 

SZERETETTEL VÁRJUK A KONFERENCIÁN!