ASZEK – Akkreditált Szervezetek Klasztere
Featured

ASZEK – Akkreditált Szervezetek Klasztere

Azaszekthelengedhetetlen szakmai közössége akkreditációs szervezeteknek elősegítve az akkreditálás nyújtotta biztonságot, minőséget és versenyképességet.


Kik vagyunk?

Azaszekthazon akkreditált szervezeteknek közössége, akik számára fontos, hogy egységesen, összefogottan és szervezetten és ezáltal hatékonyan, bizalomra építve tudjanak együttműködni. Célunk, hogy az akkreditálás elengedhetetlen legyen minden piaci szereplő számára, amely biztonságot, minőséget és ez által értéket teremt mind a szolgáltatást nyújtók, mind pedig az igénybe vevők részére.

Stratégiánk, hogy a tagjaink számára biztosítsuk a folyamatos tudás és információ megosztást, kapcsolatteremtést, külső és belső bizalomépítést.

Az ASZEK folyamatos együttműködést, szakmai partnerséget tart fent a NAH-al (Nemzeti Akkreditáló Hatóság) annak érdekében, hogy a hazai akkreditációs rendszer jól működő, magas színvonalú, folyamatosan fejlődő és elismert legyen. Az ASZEK segíti és támogatja az akkreditált szervezetek nemzetközi kapcsolatépítését, együttműködését.


Szervezeti forma:

Az ASZEK szervezeti formáját tekintve klaszter, amelynek menedzsmentjét 2016 májusa óta – a KSZGYSZ alapításában és ügyvezetésével – az ASZEK Akkreditált Szervezetek Klasztere Nonprofit Kft. látja el. A Kft. működését háromtagú Klaszter Bizottság felügyeli. A klaszter önálló Szervezeti Működési Szabályzat (SZMSZ) alapján működik, amelyet a klaszter elnöke vezet.  Legmagasabb döntéshozó fóruma a Közgyűlés.

A klaszterhez csatlakozni a Belépési Nyilatkozat benyújtásával lehet. A nyilatkozatot a csatlakozni kívánó szervezet képviseletre jogosult vezetője, vagy annak írásban meghatalmazott képviselője jogosult aláírni. A szervezet a klaszter teljes jogú tagjává válik a kitöltött és aláírt nyilatkozat alapján, az elnök jóváhagyásával és az éves tagdíj megfizetésével.