Közgyűlési meghívó

Tisztelt ASZEK tag!

Az Akkreditált Szervezetek Klasztere SZMSZ- értelmében évente Közgyűlést kell tartani, amelyet az Elnök jogosult összehívni.

Ennek megfelelően ezúton összehívom az Akkreditált Szervezetek Klasztere 2019. évi rendes Közgyűlését, amelyre április 5-én, 10:00 órai kezdettel, a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége irodahelyiségének tárgyalójában (1024. Budapest, Keleti Károly u. 11/A 1. em. 4.) kerül sor. Mint az ASZEK tagját, tisztelettel meghívom a Közgyűlésen való részvételre. Kérem, hogy részvételi szándékáról vagy esetleges helyettesítéséről mielőbb értesítsen az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen. Helyettesítés esetén kérem a csatolt meghatalmazást megküldeni!

Határozatképesség

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező tagok legalább 50%-a + 1 fő jelen van. Határozatképtelenség esetén azonos napirendi pontok mellett az ismételten összehívásra került közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes. Ha a Közgyűlés nem határozatképes, az új Közgyűlés időpontja azonos helyen és napirenddel 10:30 óra.

Mandátumvizsgálat

A közgyűlésen a jogi személy rendes tag vezetője, bejelentett szövetségi képviselője, vagy meghatalmazással megbízottja személyesen szavazhat.


A KÖZGYŰLÉS TERVEZETT NAPIRENDJE

 1. A Közgyűlés megnyitása
 2. A napirend elfogadása, a Közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyv vezetőjének és hitelesítőinek megválasztása
 3. 2018. évi tevékenységi és pénzügyi beszámoló

       Jogszabály és NAR tervezetek véleményezése, szakmai konferencia, metrológiai szótár fordítása, elektronikus ügyintézés és képzés egyeztetése, értékelők véleményezése. 1.115 ezer forint éves eredmény (tagdíjak és konferencia). A metrológiai szótár fordítása 744.500.- Ft-ba került, ebből a beérkezett támogatások összesen 704.960.- Ft-ot fedeztek.

 1. Tisztújítás, jelölt állítás, a Klaszter Bizottság tagjainak jelölése
 2. a) A Tisztújító Közgyűlés levezető elnökének megválasztása
 3. b) A korábbi elnök lemondása
 4. c) Szavazatszámláló bizottság megválasztása
 5. d) Jelölés a jelölőlistára, a jelölt rövid bemutatásával
 6. e) A jelöltek jelöltlistára kerülésének megszavazása

A Menedzser Szervezet működésének felügyelete, pénzügyi és szakmai ellenőrzése a háromtagú Klaszter Bizottság feladata. A Bizottság tagjainak megbízatása 3 évre szól, a jelenlegi bizottsági tagok a 2016-os Közgyűlésen kerültek megválasztásra, így új Klaszter Bizottság megválasztása szükséges. A Bizottság egyik tagja a Klaszter Elnöke is, aki az Akkreditálási Tanácsban az ASZEK képviseletét is ellátja. A bizottság tagjaira a jelenlévők tehetnek javaslatot, a jelenlévő klaszter tagok közül.

 1. Szünet: Titkos szavazás és szavazatszámlálás, eredményhirdetés

A jelölést elfogadó tagok közül a három legtöbb szavazatot kapó lesz a Bizottság tagja. A három megválasztott bizottsági tag közül nyílt szavazással kerül az Elnök megválasztásra.

 1. 2019. évi tevékenységi és pénzügyi terv

A 2017. évi Közgyűlésen elfogadottak értemében az éves tagdíj az előző évi fogyasztói árindex – 2,9% – szerint (ezer forintra kerekítve) automatikusan változik, ettől eltérő változásról a Közgyűlésnek kell határoznia. Eltérő javaslat hiányában – a Klaszter Bizottság döntése alapján – a 2019. évi tagdíj így (82.000 x 0,029 = 2378) 84.000.- Ft. Ez a bevétel fedezné a Menedzser Szervezet működési költségeit (titkár és ügyvezető, iroda, posta, telefon, bank, számvitel), az Eurachem tagság díját, valamint az ASZEK rendezvényeit. A költségvetés bevételi oldalát növelhetik a tervezett szakmai konferenciák, tájékoztató és oktató rendezvények bevételei.

 1. Szakmai Bizottságok beszámolói, SZB-tag lemondása, új SZB-tag jelölése
 2. Eurachem képviselet
 3. Bodroghelyi Csaba, a NAH főigazgató-helyettese tájékoztatója a szabályozási környezet változásairól
 4. Egyebek

Aktív részvételükre feltétlenül számítok!

                                                                                                        Dr. Ágoston Csaba

                                                                                                             ASZEK elnök

                                                                                                                    sk.