AZ ÉRTÉKELŐ CSOPORT VÉLEMÉNYEZÉSE - KÉRDŐÍV

Kérjük az alábbi kérdések esetén 1-től 5-ig terjedő skálán értékelje az értékelő munkáját.
(1-es: nagyon rossz, 5-ös: nagyon jó)
Kérjük az alábbi kérdésekre adott igen, vagy nem válasszal értékelje az értékelő munkáját.