Felhívás

az
Akkreditált Szervezetek Klaszteréhez történő csatlakozásra

A Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége (KSZGYSZ) a környezetipari vállalkozások szakmai érdekvédelmi szervezete, amely fölismerte, hogy a Nemzeti Akkreditáló Testület (NAT) 2015. év végi megszűnése nagymértékben befolyásolja azon gazdálkodó szervezetek tevékenységét, üzleti érdekeit, amelyek NAT akkreditációval rendelkeznek. A megváltozó szabályozási környezetben úgy látjuk, szükség van ezen szervezetek összefogására annak érdekében, hogy az érdekeltek egységesen, szervezetten és hatékonyan tudják érvényesíteni érdekeiket az új intézményi rendszer kialakítása során (jogalkotás), illetve a már működő rendszerben egységes álláspontot közvetítő szervezetként szakmai partnere legyen az új nemzeti akkreditáló szervezetnek, továbbá ellássa a tagszervezetek hazai és nemzetközi érdekképviseletét.

A fenti célok megvalósítása érdekében a Szövetség Mérés Mintavétel Munkacsoportjának kezdeményezésére a KSZGYSZ Elnöksége úgy döntött, hogy életre hívja az Akkreditált Szervezetek Klaszterét (ASZEK), és felhívja az érdekelteket az ahhoz történő csatlakozásra.
A klaszter nyitott minden olyan – nem kizárólag környezetipari – szervezet számára, amely akkreditált, vagy hivatalosan benyújtott akkreditációs kérelemmel rendelkezik.

Az ASZEK szervezeti formája klaszter, amelynek menedzsmentjét 2016 májusa óta – a KSZGYSZ alapításában és ügyvezetésével – az ASZEK Akkreditált Szervezetek Klasztere Nonprofit Kft. látja el. A Kft. működését háromtagú Klaszter Bizottság felügyeli. A klaszter önálló Szervezeti Működési Szabályzat (SZMSZ) alapján működik, amelyet a klaszter elnöke vezet, legmagasabb döntéshozó fóruma a Közgyűlés.

A klaszterhez csatlakozni a Belépési Nyilatkozat benyújtásával lehet. A nyilatkozatot a csatlakozni kívánó szervezet képviseletre jogosult vezetője, vagy annak írásban meghatalmazott képviselője jogosult aláírni. A szervezet a klaszter teljes jogú tagjává válik a kitöltött és aláírt nyilatkozat alapján, az elnök jóváhagyásával és az éves tagdíj megfizetésével.

A 2020. évi tagdíj 87.000.- Ft, amelyet a belépéskor kell megfizetni. A tagdíj éves mértéke az előző évi infláció mértékével (100 forintra kerekítve) növekszik. Ettől eltérő tagdíjváltozást a Klaszter tényleges költségeit és taglétszámát figyelembe vevő beszámoló alapján a minden év februárjában tartandó Közgyűlés állapíthat meg. A továbbiakban az aktuális éves tagdíjat ennek megfelelően, az adott év február 28. napjáig kell megfizetni.

Budapest, 2020. június 5.
Tisztelettel:   
                                                                                                               Markó Csaba ügyvezető