AzASZEKelengedhetetlen szakmai közössége akkreditációs szervezeteknek elősegítve az akkreditálás nyújtotta biztonságot, minőséget és versenyképességet.

Kik vagyunk?

AzASZEKaz érdekképviseleti szervezete azon akkreditált szervezeteknek, akik számára fontos, hogy egységesen, összefogottan és szervezetten és ezáltal hatékonyan tudják érdekeiket képviselni. Célunk, hogy az akkreditálás elengedhetetlen legyen minden piaci szereplő számára, amely biztonságot, minőséget és ez által értéket teremt mind a szolgáltatást nyújtók, mind pedig az igénybe vevők részére.

Az ASZEK folyamatos együttműködést, szakmai partnerséget tart fent a NAH-al (Nemzeti Akkreditáló Hatóság) annak érdekében, hogy a hazai akkreditációs rendszer jól működő, magas színvonalú, folyamatosan fejlődő és elismert legyen. Az ASZEK ezek mentén látja el a tagszervezetek hazai és nemzetközi érdekképviseletét.   

Belépés: töltse ki a Belépési Nyilatkozat -ot.

Miért legyek tag?

Az ASZEK folyamatos szakmai és társasági környezetet biztosít tagjai számára. Legfontosabb célunk, hogy a jogi, szabályozási környezetben, ezek változásaiban képviseljük partnereinket.  Tudásmegosztás, szakmai networking, összejövetelek szervezése révén folyamatosan dolgozunk azon, hogy a magyarországi akkreditálási rendszer elismert és magas színvonalú legyen.  Fontos számunkra a jövő generációja: célunk képzésekben és oktatásokban való részvétel, támogatás, segítségnyújtás.

Tagjaink: mindazon szervezetek, akik akkreditáltak, vagy tervezik, hogy akkreditáltak legyenek: vizsgálólaboratóriumok, mintavevők, kalibráló szervezetek, termék/személy/ETS tanúsítók, irányítási rendszertanúsítók, ellenőrző szervezetek.

Megalakulás:

A korábbi Nemzeti Akkreditáló Testület (NAT) 2015. év végi megszűnése nagymértékben befolyásolta azon gazdálkodó szervezetek tevékenységét, üzleti érdekeit, amelyek NAT akkreditációval rendelkeztek. Ezt felismerve a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége (KSZGYSZ) a környezetipari vállalkozások szakmai érdekvédelmi szervezete fontosnak és szükségesnek tartotta, hogy az érintett akkreditált szervezeteknek legyen érdekképviselete, illetve egységes álláspontot közvetítő szervezetként szakmai partnere a 2016-ban megalakult Nemzeti Akkreditáló Hatóságnak (NAH).

A fenti célok megvalósítása érdekében a Szövetség Mérés, Mintavétel Munkacsoportjának kezdeményezésére a KSZGYSZ Elnöksége úgy döntött, hogy életre hívja az Akkreditált Szervezetek Klaszterét (ASZEK), és felhívja az érdekelteket az ahhoz történő csatlakozásra.

Szervezeti forma:

Az ASZEK szervezeti formáját tekintve klaszter, amelynek menedzsmentjét 2016 májusa óta – a KSZGYSZ alapításában és ügyvezetésével – az ASZEK Akkreditált Szervezetek Klasztere Nonprofit Kft. látja el. A Kft. működését háromtagú Klaszter Bizottság felügyeli. A klaszter önálló Szervezeti Működési Szabályzat (SZMSZ) alapján működik, amelyet a klaszter elnöke vezet.  Legmagasabb döntéshozó fóruma a Közgyűlés.

A klaszterhez csatlakozni a Belépési Nyilatkozat benyújtásával lehet. A nyilatkozatot a csatlakozni kívánó szervezet képviseletre jogosult vezetője, vagy annak írásban meghatalmazott képviselője jogosult aláírni. A szervezet a klaszter teljes jogú tagjává válik a kitöltött és aláírt nyilatkozat alapján, az elnök jóváhagyásával és az éves tagdíj megfizetésével.

A 2024. évi tagdíj 128.000. - Ft, amelyet a belépéskor kell megfizetni. A tagdíj éves mértéke az előző évi infláció mértékével (1000 forintra kerekítve) növekszik. Ettől eltérő tagdíjváltozást a Klaszter tényleges költségeit és taglétszámát figyelembe vevő beszámoló alapján a minden év februárjában tartandó Közgyűlés állapíthat meg. A továbbiakban az aktuális éves tagdíjat ennek megfelelően, az adott év február 28. napjáig kell megfizetni.