ASZEK Közgyűlés 2022

ASZEK Közgyűlés 2022

Az Akkreditált Szervezetek Klasztere SZMSZ-e értelmében évente Közgyűlést kell tartani, amelyet az Elnök jogosult összehívni. Ennek megfelelően ezúton összehívom az Akkreditált Szervezetek Klasztere 2022. évi rendes, tisztújító Közgyűlését,

amelyre

2022. május 27-én, 10:00 órai kezdettel, 

a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége irodahelyiségének tárgyalójában

(1024 Budapest, Keleti Károly u. 11/A 1. em. 4.)

kerül sor. Mint az ASZEK tagját, tisztelettel meghívom a Közgyűlésen való részvételre. Kérem, hogy részvételi szándékáról vagy esetleges helyettesítéséről mielőbb értesítsen az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen. Helyettesítés esetén kérem a csatolt meghatalmazást megküldeni!

Határozatképesség 

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező tagok legalább 50%-a + 1 fő jelen van. Határozatképtelenség esetén azonos napirendi pontok mellett az ismételten összehívásra került közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes. Ha a Közgyűlés nem határozatképes, az új Közgyűlés időpontja azonos helyen és napirenddel 10:30 óra.

Mandátumvizsgálat 

A közgyűlésen a jogi személy rendes tag vezetője, bejelentett képviselője, vagy meghatalmazással megbízottja személyesen szavazhat.

Tisztségviselő jelölés 

A Menedzser Szervezet működésének felügyelete, pénzügyi és szakmai ellenőrzése, az alapító KSZGYSZ részére a megfelelő működés garantálása a háromtagú Klaszter Bizottság feladata. A Bizottság tagjainak megbízatása 3 évre szól, a jelenlegi bizottsági tagok a 2019-es Közgyűlésen kerültek megválasztásra, így új Klaszter Bizottság megválasztása szükséges. A Bizottság egyik tagja a Klaszter Elnöke is, aki az Akkreditálási Tanácsban az ASZEK képviseletét is ellátja. A Bizottság jelenlegi tagjai:

Dr. Ágoston Csaba elnök, a KSZGYSZ elnöke, a Biokör Kft. képviselője

Bálint Mária, bizottsági tag, a Bálint Analitika Kft. ügyvezetője

Dr. Zanathy László, bizottsági tag, a Wessling Hungary Kft. ügyvezetője

Az új Bizottság tagjaira jelölést a 2022. május 25-ig lehet elektronikus úton benyújtani a Menedzser Szervezethez, az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre, az ASZEK tagjaira. (az ASZEK tagok listája a https://aszek.hu/tagok honlapon elérhető. Az előzetesen beérkezett jelölések mellett a Közgyűlésen jelenlévők tehetnek további javaslatot a jelenlévő klaszter tagok közül.

Amennyiben a jelöléssel kapcsolatban további információkra van szüksége, forduljon bizalommal az ASZEK ügyvezetőjéhez vagy titkárához:

Markó Csaba ügyvezető  Pintér Adrienn Anna titkár
Mobil: (30) 537-1003, (70) 616-0764 Mobil: (20) 227-9892
Mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A KÖZGYŰLÉS TERVEZETT NAPIRENDJE 

 1. A Közgyűlés megnyitása
 2. A napirend elfogadása, a Közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyv vezetőjének és hitelesítőinek megválasztása
 3. 2021. évi tevékenységi és pénzügyi beszámoló
  Jogszabály és NAR tervezetek véleményezése, szakmai konferencia, értékelők véleményezése. … ezer forint éves eredmény (tagdíjak). 
 4. Tisztújítás, jelölt állítás, a Klaszter Bizottság tagjainak jelölése
  a) A Tisztújító Közgyűlés levezető elnökének megválasztása
  b) A korábbi elnök lemondása
  c) Szavazatszámláló bizottság megválasztása
  d) Jelölés a jelölőlistára, a jelölt rövid bemutatásával
  e) A jelöltek jelöltlistára kerülésének megszavazása
 1. Szünet: Titkos szavazás és szavazatszámlálás, eredményhirdetés

A jelölést elfogadó tagok közül a három legtöbb szavazatot kapó lesz a Klaszter Bizottság tagja. A három megválasztott bizottsági tag közül nyílt szavazással kerül az Elnök megválasztásra.

 1. 2022. évi tevékenységi és pénzügyi terv

A 2017. évi Közgyűlésen elfogadottak értemében az éves tagdíj az előző évi fogyasztói árindex – 5,1% – szerint (ezer forintra kerekítve) automatikusan változik, ettől eltérő változásról a Közgyűlésnek kell határoznia. Eltérő javaslat hiányában – a Klaszter Bizottság döntése alapján – a 2022. évi tagdíj így (90.000 x 0,051 = 2378) 95.000.- Ft. Ez a bevétel fedezné a Menedzser Szervezet működési költségeit (titkár és ügyvezető, iroda, posta, telefon, bank, számvitel), az Eurachem tagság díját, valamint az ASZEK rendezvényeinek bevételekből nem fedezhető költségeit. A költségvetés bevételi oldalát növelhetik a tervezett szakmai konferenciák, tájékoztató és oktató rendezvények bevételei.

 1. Szakmai Bizottságok beszámolói, új SZB-tagok jelölése

SZB-I Solymosi Szilvia

 1. Szakmai Bizottságok ügyrendjének módosítása – az AT-nek küldendő javaslat tartalmának megvitatása 
  Az új SZB tagok felvétele érdekében megtartott, 2021. októberi rendkívüli úgy határozott, hogy az eljárás gyorsítása és egyszerűsítése érdekében készüljön javaslat a Szakmai Bizottságok Ügyrendjének módosítására. 
 2. Eurachem képviselet
 3. Egyebek

Az egyes napirendi pontokhoz tartozó dokumentumok előzetesen rövidesen megtekinthetők az alábbi linken.

Aktív részvételükre feltétlenül számítok!

Budapest, 2022. május 13.
Dr. Ágoston Csaba
ASZEK elnök
sk.