424/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet a Nemzeti Akkreditáló Hatóságról és az akkreditálási eljárásról

A Nemzeti Akkreditáló Hatóság (NAH) az akkreditálási eljárásai során elektronikus ügyintézéssel kell eljárnia a 2015. évi CXXIV törvény alapján, melyet az Akkreditációs Hatósági Eljárást Támogató Rendszer (AHETÁR) segítségével valósít meg.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályait a 2015. évi CCXXII. törvény szerint az alkalmazott regisztrációs folyamat ás az AHETÁR rendszer biztosítja.

Jogosultak köre
Az Ügyfelek három szervezeti csoportba sorolhatók: cégek, költségvetési szervek, egyéni vállalkozók.

Mit kell tennie
• Cégek: azok a bejegyzett gazdasági társaságok lehetnek a NAH regisztrált Ügyfelei, amelyek rendelkeznek Cégkapus kapcsolattal. E szervezetek típushoz rendelt egyedi azonosítója a Cégkapu azonosítójuk vagy törzsszámuk, amely az adószámuk első 8 karaktere. E szervezetek képviselőinek lehetséges a Rendelkezési Nyilvántartáson (RNY) keresztül meghatalmazást adni a képviseletre, tehát elvileg lehetséges a teljesen automatizált felhasználói és ügyfél regisztrációjuk és beléptetésük.

Rendelkezési nyilvántartásban a meghatalmazás megtételéhez az alábbi linkre kattintva tudnak belépni: https://rendelkezes.gov.hu/rny-public/

• Költségvetési szervek: azok a költségvetési szervek lehetnek a NAH regisztrált Ügyfelei, amelyek rendelkeznek Hivatali kapus kapcsolattal. Szerepelniük kell továbbá a Magyar Államkincstár (MÁK) által fenntartott, nyilvános Törzskönyvi nyilvántartásban (http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/ext/torzskonyv), s az ebben szereplő 6 karakteres Törzskönyvi azonosító szám (PIR) lesz a rendszerbeli egyedi azonosítójuk. Jelenleg nem elérhető olyan SZEÜSZ, amelynek segítségével a költségvetési szervek meghatalmazott képviselőit online le lehet kérdezni, tehát az ő felhatalmazásukat írásos meghatalmazás elektronikusan beküldött másolatára lehet csak alapozni – ezt a NAH munkatársai ellenőrzik.

• Egyéni vállalkozók: Azok az egyéni vállalkozók lehetnek a NAH regisztrált Ügyfelei, amelyek rendelkeznek Ügyfélkapus kapcsolattal. Az ő esetükben is létezni kell Ügyfél profilnak, amelyhez hozzá lesznek rendelve Felhasználóként. Az ő egyedi azonosítójuk a nyilvántartási számuk, mivel jelenleg nem lehet cégkapus / RNY-es fiókjuk. Ezért a regisztrációjuk során ugyancsak a NAH munkatársai ellenőrzik a nyilvánosan elérhető adataik érvényességét.

Határidők
A Nemzeti Akkreditáló Hatóság a regisztrációkat a már meglévő ügyfelektől fogadja el 2021.08.01-ig. 2021.08.01-től mindenki számára elérhető a szakrendszer.

Benyújtandó dokumentumok
A benyújtandó dokumentumok az AHETÁR rendszerben történő regisztrációt követően láthatóvá válnak.

Az AHETÁR az alábbi akkreditációs eljárás típusokat kezeli:

  1. Új akkreditálási eljárás
  2. Újra akkreditálási eljárás
  3. Akkreditált státusz területének bővítése
  4. Kijelölési célú akkreditálás kérelmezése
  5. Rendszeres felügyeleti vizsgálati eljárás
  6. Rendkívüli felügyeleti vizsgálati eljárás
  7. Külföldi akkreditált státusz elismerése

Fizetési kötelezettség
Az AHETÁR alapvető funkcionalitása az akkreditációs eljárások lebonyolításának támogatása, mely során az akkreditált státusz elnyerése, annak kezelése érdekében a NAH és az Ügyfél együttműködik. Az akkreditációs eljárásokhoz kapcsoltan további hatósági és egyéb funkciók tartoznak.

Eljáró szerv
Nemzeti Akkreditáló Hatóság

Vonatkozó jogszabályok

424/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet a Nemzeti Akkreditáló Hatóságról és az akkreditálási eljárásról

2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól

2015. évi CXXIV. törvény a nemzeti akkreditálásról

 

További részletek